1402 Ankara Savaşı Kaynakçası

AFYONCU, Erhan, Sorularla Osmanlı İmparatorluğu

HAMMER Joseph Von, Osmanlı Tarihi, Cilt I

ALKAN Ahmet Turan, Kuruluş

UZUNÇARŞILI İ. Hakkı, Osmanlı Tarihi

HAMMER Joseph Von, Osmanlı Tarihi

CELAL Hasan,  Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundan Fetret Dönemine

CEZAR Mustafa, Mufassal Osmanlı Tarihi